Số lượng tin trong:

HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2016

| Báo Hải Quan
Share on Google+

Ngày 21/4, HDBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Kết thúc năm tài chính 2016, HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.148 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 830 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị HDBank nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội cổ đông

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2017; Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát và báo cáo kết quả kiểm toán độc lập niên độ tài chính năm 2016; Báo cáo của HĐQT năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 và một số định hướng chiến lược 5 năm 2016-2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2017; Tờ trình tổng hợp các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HDBank; Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS HDBank nhiệm kỳ 2017-2022. Về phương án chia cổ tức, HDBank thống nhất chia cổ tức 7%, cổ phiếu thưởng 2%, tổng cộng cổ đông được nhận 9% bằng cổ phiếu.

Năm 2016, HDBank đã đạt được một số kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 150.294 tỷ đồng; Vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng. Tổng vốn huy động: 134.189 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất: 90.121 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 82.104 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2015, HDSAISON đạt 8.055 tỷ đồng, tăng 72% so với 2015. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất :1,6%, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 1,26%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất: 12,53%. ROA: 0.71%. ROE: 9.24 %. Mạng lưới gồm 221 điểm giao dịch; 7.500 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Năm 2016, HDBank cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) do Chủ tịch nước trao tặng.

Hội đồng quản trị HDBank tin tưởng, kết quả tài chính năm 2017 sẽ có những bước tiến mới với mục tiêu tổng tài sản đạt 178.800, tăng 19% so với năm 2016. Huy động thị trường 1: 124.000 đồng, tăng 20% so với năm 2016. Tổng dư nợ tín dụng: 107.760 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế: 1.300 tỷ đồng. ROA: 0,6%. ROE: 9,3%. Những kết quả này sẽ tạo nền tảng vững chắc để HDBank có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập sâu của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.

Đại hội cũng bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm có 9 thành viên gồm bà Lê Thị Băng Tâm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Lưu Đức Khánh, ông Lim Peng Khoon, ông Chu Việt Cường, ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Lý Vinh Quang.

 

Tin Cùng Sự Kiện

HDBank đặt mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngân hàng lên kế hoạch lãi trước thuế 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và lợi nhuận sau thuế cán mốc 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9%. Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) ...

| VnExpress

HDBank tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm

Các chỉ tiêu chính của HDBank đã tăng gấp đôi đến gấp 5 lần trong 5 năm qua.. .

| VnEconomy

HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2016

Kết thúc năm tài chính 2016, HDBank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.148 tỷ đồng. google+ Chia sẻ email Like VOV Ngày 21/4, HDBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường ...

| VOV Online

ĐHĐCĐ HDBank: Lãi tăng 46%, sẽ chọn thời điểm niêm yết để giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị

Tại Đại hội, giải đáp mong muốn được biết khi nào cổ phiếu HDBank sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán của cổ đông, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực cho biết cổ phiếu chưa niêm yết không hẳn ...

| NDH