Số lượng tin trong:

Quy Nhơn: Giống lúa thuần VN 121 sản xuất thử cho hiệu quả

| Tỉnh Bình Định
Share on Google+

Trong vụ Hè Thu 2013, Trạm Khuyến nông TP. Quy Nhơn phối hợp với HTX Nông nghiệp Trần Quang Diệu thực hiện mô hình trình diễn “sản xuất thử giống lúa mới VN 121”.

Qua thực tế sản xuất, cây lúa VN 121 phù hợp với chân đất ở địa phương, lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Giống lúa đẻ nhánh khỏe, bình quân từ 2 – 4 dảnh/bụi, chiều cao cây 102 cm, chiều dài bông đạt 23 cm, số hạt chắc đạt tỷ lệ 87,2%, thời gian sinh trưởng của lúa VN 121 từ 90 – 92 ngày. Hiện nay, lúa trong mô hình sắp cho thu hoạch, dự kiến năng suất thực thu đạt 62,4 tạ/ha, đạt tiêu chí đề ra ban đầu.

Theo đánh giá, giống lúa VN 121 bước đầu cho thấy thời gian sinh trưởng trung, ngắn ngày, cao cây trung bình, thích hợp với những địa phương sản xuất 2 – 3 vụ lúa/ năm ở TP. Quy Nhơn.

Ông Phan Tuấn – Phó trưởng Phòng Kinh tế, TP. Quy Nhơn cho biết: “Mục tiêu của mô hình này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất, chất lượng của giống lúa mới. Kết quả của mô hình nhằm chọn ra giống lúa mới bổ sung vào cơ cấu những giống lúa có năng suất cao, phẩm chất tốt, chất lượng gạo ngon, kháng sâu bệnh, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh, phù hợp với sản xuất đô thị nhằm tăng năng suất, tăng chất lượng gạo so với những giống lúa thuần sản xuất hiện nay. Việc xây dựng mô hình trình diễn “sản xuất thử giống lúa mới VN 121” đây là mô hình sản xuất thử giống lúa mới trong vụ Hè Thu 2013, qua 1 vụ sản xuất thì chúng ta chưa thể đánh giá hết khả năng thích nghi cũng như tiềm năng năng suất giống. Do vậy, chúng tôi vừa tổ chức hội thảo đầu bờ và đề nghị HTX Nông nghiệp Trần Quang Diệu tiếp tục theo dõi, chỉ đạo khâu thu hoạch lúa, đánh giá chất lượng gạo và năng suất thực thu của giống lúa mới VN 121 này. Bên cạnh đó, đề nghị bà con nông dân đánh giá và xem xét đưa giống VN 121 vào sản xuất trong thực tiễn. Đồng thời quan tâm sử dụng các giống lúa mới có tiềm năng năng suất và chất lượng cao trong các vụ tiếp theo. /.

Theo quynhon. gov. vn